''Zeificarea'' lui Nimrod

Inceputurile paganismului idolatru - venerarea moastelor si relicvelor

 

Relatarea morţii lui Osiris(Nimrod) aşa cum este redată în Cartea Mortilor Egiptului (o copie ce este frecvent găsită îngropată cu mumiile) este după cum urmează; în timp ce Osiris era plecat la vanatoare, duşmanul său ce nu suferea idolatria,si care se numea Sem, a intrat într-o conspiraţie cu 72 din conducătorii Egiptului pentru a-l omori pe Osiris.(Patriarhul Sem , fiul lui Noe, inca traia pe vremea lui Nimrod, conform Bibliei a trait 600 de ani.)

Complotul a reuşit. Nimrod a fost înjunghiat şi corpul său a fost sfaşiat în 12 bucăţi, care au fost împrăştiate prin ţară. Isis a plins amarnic moartea soţului ei şi a căutat bucăţile corpului lui. Oriunde găsea o bucată o îngropa şi ridica un altar deasupra ei.Acestea sunt temeliile ''traditiilor''pagane de venerare a moastelor , osemitelor omenesti, cultul idolatru al mortii si ''sanctificarii ''oaselor si relicvelor ce dainuie si astazi in multe religii.

In Egipt, istoria mitica a zeificării lui Nimrod  este  urmarea faptului că Isis, (  mare vrăjitoare plina de cunoştinţă in «ceremoniile magice»), l-a instruit pe Horus şi pe o parte din «urmaşii» lui să facă o serie de operaţii legate de înmormîntarea tatălui său, care aveau efectul de a-l învia pe Osiris(Nimrod) dintre morţi şi de a-l stabili ca rege în Amenti, adică, «Locul Ascuns» sau lumea cealaltă (Fourth Saft'er Papyrus. în Muzeul Britanic. -Cu toate că Horus a fost fiul lui Osiris, totuşi el era doar o altă formă a lui Osiris însuşi, fiind o nouă ''încarnare'' a acelui zeu).(Imagini din Cartea mortilor Egipt, reprezentari ale mortii si invierii ca ''zeu'' a lui Osiris.)

bookofdead1

Astfel, urmînd minciuna lui Satan, că morţii nu sînt morţi, Semiramis şi urmaşii ei  i-au făcut pe alţii să creadă că Nimrod nu mai era mort acum, ci a fost înviat şi a devenit un zeu care trebuia venerat ca atare. Este evident că dacă această formă avansată a idolatriei  era indispensabil să se inaugureze în secret şi să funcţioneze cu extremă precauţie, pentru că teroarea execuţiei,  aplicată de curînd asupra unuia atît de puternic ca Nimrod, era prea reală ca să fie neluată în seamă.

Prin urmare, acesta a fost începutul sistemului nelegiuit al «Misterului», care a fost atât de plin de consecinţe prin efectele sale pustiitoare şi pe care Domnul l-a folosit ca un tip al acestei şi mai mari «urîciuni pustiitoare», misticul «Babilon cel Mare» al veacului evanghelic.

Insăşi natura «Misterelor» uşura mult înşelarea simţurilor celor care erau „iniţiaţi». Este binecunoscut faptul că artele magice au fost inventate de caldeeni.

Epifanius, după ce a analizat dovezile accesibile în timpul lui, a spus ca  «Nimrod este cel care a stabilit ştiinţele magiei şi astrologiei». {Adv. Hoeres, lib. i, tom. i, Voi. i, p. 7 c}

Prin urmare, toate resursele prolifice ale magiei au fost folosite de Semiramis(Isis) şi urmaşii ei spre a da culoare înşelăciunilor mincinoase ale acestor Mistere, al căror iniţiator a fost ea. Dar, cu toată grija şi precauţiile conducătorilor acestor ceremonii, o parte din ele au ieşit la iveală, destule ca noi să fim în stare să cîştigăm o înţelegere clară asupra caracterului lor.(Isis si Osiris ''inviat in persoana fiului Horus :04_book_of_the_dead4

Candidaţii la iniţiere erau obligaţi să treacă prin corvoada spovedaniei şi li se cerea să se lege cu jurămînt că vor menţine caracterul secret al sistemului în care doreau să intre. După ce se predau fără rezerve preoţilor, erau unşi cu «alifii magice» prin care se indroducea în corpul lor  droguri care urmăreau să le excite imaginaţia şi să mărească puterea indispensabilelor băuturi ameţitoare,  să poată fi pregătiţi pentru viziuni şi revelaţii ce urmau să li se facă.

Wilkinson, descriind experienţele celor ce treceau prin procesul iniţierii, spune: «Li se arătau obiecte ciudate şi uimitoare. Cîteodată locul în care erau părea să se cutremure în jurul lor; cîteodată apărea luminos şi strălucind de lumină şi foc puternic, şi apoi din nou acoperit cu întuneric dens, cîteodată tunet şi fulger, alteori zgomote înspăimîntătoare şi infernale, cîteodată apariţii teribile uimeau spectatorii înfricoşaţi». (Egyptians, Voi. v, p. 326)

Atunci, în cele din urmă, marele zeu ascuns le era descoperit în aşa fel încît să le liniştească spaimele şi să le trezească admiraţia şi afecţiunea oarbă. Era uşor pentru cei care controlau Misterele ca descoperind secrete ştiinţifice pe care în gelozia lor le păstrau pentru folosinţa lor exclusivă să dea iniţiaţilor neştiutori ceea ce ar fi putut să însemne demonstraţia oculară a faptului că Nimrod cel ucis şi pentru care s-a plîns atîta era din nou viu şi înconjurat acum cu glorie divină.

Astfel, întreg sistemul «Misterelor» ascunse ale Babilonului, introduse cu ajutorul magiei (miracolelor simulate), intenţiona să glorifice un om mort şi o dată ce venerarea unui om mort era întemeiată venerarea multor altora ce aveau să urmeze.Acestea sunt inceputul ''traditiilor''cultului mortii si al relicvelor , ce se practica astazi la scara industriala , pe intreg pamintul.

Nimrod a devenit «tatăl zeilor», spunîndu-se că este primul dintre «muritorii zeificaţi», sanctificati. Astfel a fost el venerat sub denumirile de Cronos şi Saturn. Saturn a fost zeul misterelor, numele însuşi însemnînd «Cel ascuns». El era descoperit celor iniţiaţi, dar ascuns tuturor celorlalţi.