Prezentul si profetia

 

Pretutindeni, oamenii cugetă şi se întreabă oare ce le rezervă viitorul. Conducătorii lumii caută răspunsuri la cele mai grele probleme cu care s-a confruntat vreodată planeta. Toţi ne dăm seama că ne aflăm în pragul unei crize teribile.

Trăim sub ameninţarea continuă a războiului. Pericolul secătuirii resurselor alimentare ale globului creşte. Rata galopantă a inflaţiei şi stagnarea economică , de fapt regresul economic ne dau motive în plus de îngrijorare. Clima se schimba, Pamintul isi schimba conditiile climatice datorita activitatii industriale a omului, apar fenomene naturale agresive si pustiitoare, inundatii calamitati, cutremure, tzunami, tornade, uragane si cicloane care ne pun vietile in pericol . Viaţa devine tot mai nesigură.

Oamenii de pretutindeni se întreabă: „Ce înseamnă aceasta?" Biblia pe care o ţii în mână îţi dă răspuns şi la această întrebare.

Una dintre cele mai frecvente teme abordate în Biblie este revenirea lui Isus Hristos pe pământ. Acest eveniment culminant este menţionat de 250 de ori doar în Noul Testament - o dată la fiecare 25 de versete.

In Evanghelia după Matei, Domnul Hristos prezintă lămurit semnele care vor preceda revenirea Sa. Privind la templul din Ierusalim, El a spus; „Iată că vi se lasă casa pustie.*' Matei 23,38. Apoi El a profetizat: „Nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată." Matei 24,2. Ucenicii se gândeau că un eveniment atât de catastrofal ca dărâmarea templului din Ierusalim nu poate să însemne decât sfârşitul lumii.

In prezentarea Sa, Isus a lăsat unite cele două evenimente, aşa cum erau şi în mintea ucenicilor. El a descris semnele care vor preceda distrugerea Ierusali­mului, înţreţesându-le cu evenimentele din timpul sfârşitului. El S-a folosit de întrebarea ucenicilor ca punct de plecare pentru   cuvântarea   Sa   despre  semnele revenirii Sale.

In Evanghelia după Matei , capitolul 24, sunt peste 20 de semne care prevestesc sfârşitul. Să le studiem împreună.

1.     Precizează Biblia data exactă a revenirii Domnului Hristos?

BIBLIA SPUNE: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni... ci numai Tatăl."Matei 24,36

2.     Dar ce putem şti despre timpul revenirii Domnului Hristos?

BIBLIA SPUNE: „De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi."Matei 24,32.33

3.     Ce a profetizat Isus despre condiţia politică a lumii, înainte de revenirea Sa?

BIBLIA SPUNE „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie..."Matei 24,6

4.     Cum descrie cartea Apocalipsei starea naţiunilor înainte de venirea Sa?

BIBLIA SPUNE: „Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea priligy online... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!"Apocalipsa 11/18.

în 1945 - chiar după explozia atomică - reporterul William Ripley şi-a început transmisia prin radio de la Hiroshima cu următoarele cuvinte: „Stau pe locul de unde a început sfârşitul lumii". Prin   armele   nucleare,   fiinţele   umane posedă capacitatea de autodistrugere.

5.        In ciuda înarmării nucleare, ce vor declara oamenii in vremea sfârşitului?

BIBLIA SPUNE: „Când vor zice: 'Pace şi linişte!' atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei'*...1 Tesaloniceni 5,3.

6.        Ce semn din natură va precede revenirea lui Isus?

BIBLIA SPUNE: „...Pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi.*Matei 24,7.

In timp ce populaţia creşte, lumea îşi epuizează rezervele de hrană. Zece mii de oameni mor zilnic, adică mai mult de trei milioane şi jumătate pe an, datorită foametei

7.        Ce indiciu constituie creşterea criminalităţii şi a decăderii morale a societăţii? Matei 24,12; 2 Timotei 3,1-4.

BIBLIA SPUNE: „Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci." „Să ştii că în zilele din urmă...oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu..."Matei 24,12; 2 Timotei 3,1-4.

8.        Care este semnificaţia conflictelor de muncă, dintre patroni şi muncitori, pe fondul înmulţirii grevelor şi al accentuării declinului economic?

BIBLIA SPUNE:,,...că venirea Domnului este aproape."Iacov 5,1-8.

9.       Biblia profetizează că, în mijlocul goanei după plăceri, când oamenii se vor închina dumnezeului poftelor şi al distracţiilor, Isus va ridica un popor dedicat proclamării Evangheliei. Ultimul şi cel mai mare semn al sfârşitului se află în Matei 24,14. Care este acesta?

BIBLIA SPUNE: „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul."Matei 24,14

10. Ce ar trebui să fac când voi vedea aceste lucruri întâmplându-se?

BIBLIA SPUNE: ''Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea sâ vină fără veste asupra voastră... Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere... să staţi în picioare înaintea Fiului omului."Luca 21,34-36.