Mitologia pagana

 

Se poate pune întrebarea: ce legătură poate fi între mitologie şi Biblie? Nu este mitul neadevăr, în timp ce Biblia este «Cuvîntul adevărului»?

Este important să observăm, totuşi, că multe din vechile poveşti mitice au un substrat de faptă istorică şi că o mare parte din ceea ce pare fabulos şi nonsens la suprafaţă se dovedeşte la o cercetare atentă a avea un înţeles ascuns.

Că străvechile naţiuni ale Babilonului, Egiptului, Greciei etc.au fost puternic civilizate este demonstrat de rămăşiţele minunatei lor arhitecturi, al cărei stil nu poate fi depăşit nici de naţiunile avansate ale zilelor noastre.

Astfel de popoare culte trebuie să fi avut un anumit temei, suficient de bun pentru ele spre a le determina să-şi venereze zeii mitici. Biblia aruncă lumină asupra acestei chestiuni şi puţină cunoaştere a mitologiei ne ajută să înţelegem un număr de texte  neclare din Scripturi.

Referirile scripturii la zeii pagani

Dînd Legea israeliţilor Domnul le-a poruncit să nu se închine cu nici un chip zeilor altor naţiuni, dar citim despre multe situaţii cînd ei au încălcat în mod deliberat acest ordin şi prin urmare au fost pedepsiţi pînă cînd s-au întors la El, singurul Dumnezeu adevărat.

Ieremia aminteşte un caz arătat în capitolul 44, versetele 15-19, 25 -''Nu te vom asculta cu privire la cuvîntul pe care ni l-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră: să ardem tămîie împărătesei cerurilor şi să-i turnăm jertfe de băutură cum au făcut şi părinţii noştri, împăraţii noştri şi prinţii noştri în cetăţile lui luda şi pe străzile Ierusalimului; atunci aveam pîine de ne săturam, o duceam bine şi nu treceam prin nici o nenorocire! Dar de cînd am încetat să ardem tămîie împărătesei cerurilor, şi să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate şi am fost nimiciţi de sabie şi de foamete...De altfel, cînd ardem tămîie împărătesei cerurilor..'' etc.

A se vedea de asemenea Ieremia 7:17, 19 -''Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui luda şi pe străzile Ierusalimului? Copiii strîng lemne, părinţii aprind focul şi femeile frămîntă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului şi să toarne jertfe de bătură altor dumnezei ca să Mă provoace la mînie''.

Cine a fost această împărăteasă a 'cerului' în care rătăciţii evrei aveau o încredere atât de oarbă? în Judecători 2:11-13 este amintită o altă cădere a israeliţilor: ''Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au mers după alţi dumnezei dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi L-au provocat pe Domnul la mînie. Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi astarteelor''

Cine a fost Baal? Cine a fost Astarteea?

Aşa cum toţi ştiu, Biblia conţine multe referinţe la Baal, totuşi nu ne dezvăluie identitatea acestui 'dumnezeu' fals, nici nu ne explică de ce necredincioşii evrei şi alte popoare i s-au supus atît de mult. Aici suntem ajutaţi de mitologie, al cărei studiu ne dezvăluie faptul că 'dumnezeul' Baal şi zeiţa împărăteasă a cerurilor erau universal veneraţi sub diferite nume şi titluri.

Deşi acest fapt este recunoscut de cercetătorii mitologiei, nu se înţelege în general faptul că aceleaşi zeităţi sunt chiar şi acum venerate chiar în mijlocul nostru de către aderenţii acestui mare sistem idolatru pe care Scripturile îl numesc ''Babilonul cel Mare''! Citeste mai departe >>