Ce este suflarea de viata ? Si ce este sufletul? Care este adevarul despre moarte?

 

Spiritismul se infiltreaza cu viclenie tot mai pregnant in massmedia, ziare, televiziuni, emisiuni, carti , reviste, intruniri : toate cu scopul de a induce oamenilor ideea ca se pot stabili contacte cu ''lumea de dincolo '' , cu spiritele mortilor , care nu sunt de fapt altceva decit manifestari ale duhurilor rele pentru a pierde pina si pe cei alesi daca s-ar putea.  Asadar, ce se intimpla cu omul cind moare ?

Răspunsul la acest mister se află doar în Sfanta Scriptură.  Biblia este o călăuză sigură.

 1. Problema morţii este intim legată de actul creaţiunii. Cum a fost omul creat? Genesa 2,7.

BIBLIA SPUNE:  „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu."

Biblia nu ne învaţă că Dumnezeu ar fi pus un suflet în om la creaţiune. Dumnezeu a întocmit corpul lui din ţărână, i-a suflat suflare de viaţă şi omul a devenit un suflet viu (fiinţă vie, persoană).

Dacă am face o ecuaţie, am scrie astfel,  corp + suflare =  suflet viu.

 1. Este sufletul muritor sau nemuritor? Ezechiel 18,4.

BIBLIA SPUNE: „Iată că toate sufletele sunt ale Mele... Sufletul care păcătuieşte, acela va muri."

„Muritor" înseamnă supus morţii. „Nemuritor" înseamnă nesupus morţii.

 1. Cine este Singurul care are nemurirea? 1 Timotei 6,15.16.

BIBLIA SPUNE: „...fericitul şi singurul Stăpânitor, Impăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin."

 1. Dacă doar Dumnezeu este nemuritor şi dacă omul va primi nemurirea doar la a doua venire a lui Isus, atunci ce se întâmplă cu omul când moare? Ioan 11, 11-14.

BIBLIA SPUNE: „După aceste vorbe, le-a zis: 'Lazăr, prietenul nostru,doarme: dar Mă duc să-l trezesc din somn.' Ucenicii I -au zis; Doamne, dacă doarme, are să se facă bine'' Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faţă: 'Lazăr a murit"

 1. Cum descrie Solomon ce se întâmplă cu omul în clipa morţii? Eclesiastul 12,7.

BIBLIA SPUNE: „...se întoarce tarana în pământ, cum a fost, şi pana nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat"

 1. Au cei morţi cunoştinţa de sine şi de cei din jur? Eclesiastul 9,5.6.

BIBLIA SPUNE: „Cei vii,  în adevăr, măcar ştiu că vor muri;  dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.  Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit..."

 1. Oare după moarte continuă procesul gândirii? Psalmul 146,4.

BIBLIA SPUNE: „Suflarea lor trece, se întorc in pământ şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor."

 1. Ce este suflarea pe care o dă sau o retrage Dumnezeu? Proverbe 20,27.

BIBLIA SPUNE:   „Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor."

Ceea ce se întoarce la Dumnezeu este puterea dătătoare de viaţă, sau principiul vital pe care El l-a dat la creaţiune; e acelaşi principiu de viaţă ce animă orice fiinţă vie, de la plantă până la om (Eclesiastul 3 ,19).

Suflarea nu desemnează o entitate de sine stătătoare şi conştientă. Suflarea nu a fost ceva conştient nici în momentul când Dumnezeu a pus-o în om şi nici în momentul când îl părăseşte!

 1. Pot morţii să-L laude pe Domnul? Psalm 115,17ul ;   6,5.

BIBLIA SPUNE: „Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii.- „Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor?"

 1. Când îl vor întâlni morţii pe Domnul lor? 1 Tesaloniceni 4,16.17.

BIBLIA SPUNE: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul."

 1. Cine are cheile locuinţei morţilor? Apocalipsa 1,18.

BIBLIA SPUNE: Isus Hristos : „... Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor."

 1. Ştiind că Isus Hristos are nemurirea şi că ne-o poate da la a doua Sa venire, cum putem fi siguri că vom primi şi noi nemurirea? 1 Ioan 5,11.12.

BIBLIA SPUNE: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa."

Moartea este un somn liniştit până la revenirea lui Isus. In mormânt nu există nici un fel de conştientă. După clipa morţii, următorul eveniment de care vor fi conştienţi cei credincioşi va fi învierea. Pe cel credincios, moartea nu-l mai înspăimântă, deoarece este o odihnă în braţele unui Mântuitor iubitor.Imi pun încrederea deplină în Domnul Isus Hristos. Şi chiar dacă voi trece prin moarte până la revenirea Sa, eu cred din tot sufletul că El mă va învia la prima înviere.