Semnele falsilor profeti

'' Veti cunoaste adevarul, si adevarul vă va face liberi '' Ioan 8: 32

In 1978 , peste 9oo membri ai grupării Templul Poporului l-au urmat pe liderul lor, Jim Jones, în jungla din Guyana, până la moarte. Mult mai mulţi îşi urmează liderii religioşi spre moarte sigură. Nu neapărat moarte fizică, ci moarte spirituală.

In jurul nostru răsar mereu secte noi şi mii de oameni sunt înşelaţi. Cum putem identifica prompt o sectă? Cum ar fi putut urmaşii lui Jim Jones să descopere că liderul lor era un impostor? Pe ce căi ar fi putut ei să fie avertizaţi? Acest studiu ne oferă cinci trăsături caracteristice oricărei secte, pentru ca nimeni să nu fie înşelat.

Ce a profetizat Isus despre starea de lucruri din lumea religiei, în timpul sfârşitului? Matei 24,24.

BIBLIA SPUNE: „Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi."

Care e singura cale prin care putem fi păziţi de puterea amăgitoare a vrăjmaşului? loan 8,32.

BIBLIA SPUNE: „.,. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi."

Caracteristica nr. 1. Sectele de regulă au un singur conducător, cu puteri absolute, care devine un fel de Mesia al sectei.

Ce spune Scriptura despre faptul de a ne pune încrederea în oameni, în vederea mântuirii? Psalmul 146,3.

BIBLIA SPUNE: „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor."

Cine reprezintă singura sursă a mântuirii? Isaia 45,22.

BIBLIA SPUNE: „întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul."

Caracteristica nr. 2. Cuvântul liderului sectei, sau învăţătura sectei, devine adevăr absolut, umbrind sau înlocuind învăţăturile Scripturii.

Ce a spus Isus despre aprecierea învăţăturilor omeneşti mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu? Marcu 7,7.

BIBLIA SPUNE: „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături cari nu sunt decât nişte porunci omeneşti."

Caracteristica nr. 3. Fiecare sectă foloseşte tehnici de constrângere pentru a-i determina pe membrii săi la ascultare şi supunere.

Cum subliniază Biblia necesitatea libertăţii de alegere? Iosua 24,15;

BIBLIA SPUNE: „Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri din-colo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului."

Şi Duhul şi Mireasa zic: ,Vino! Şi cine aude, să zică: ,Vino!' Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!"Apocalipsa 22,17.

Caracteristica nr. 4. Fiecare sectă tăgăduieşte adevărul central al Evangheliei, pe Isus Hristos Dumnezeu întrupat, Jertfa divină pentru răscumpărarea lumii .

Cum prezintă Scriptura obţinerea mântuirii?

Efeseni 2,8;   BIBLIA SPUNE: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă (mântuirea) este darul lui Dumnezeu.' «... darul fără plată al lui Dumnezeu este Viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." Romani 6,23

Sectele ignoră moartea si Invierea Domnului Hristos, prin care se oferă mântuirea tuturor oamenilor. Ca urmare, ei promit o mântuire câştigată prin aderarea la învăţăturile sectei si prin fapte de propagare a acestor învăţături, şi nu prin acceptarea Domnului Hristos şi supunere din dragoste faţă de El

Caracteristica nr. 5: Sectele îi preseaza pe adepţi să-şi părăsească familiile şi să se înstrăineze faţă de societate

Izolarea simpatizanţilor sectei de familiile şi prietenii lor este o condiţie importantă pentru a li se putea aplica tehnicile de spălarea creierului. Creştinismul biblic îi cheamă pe oameni să-L urmeze pe Isus şi să stea de partea adevărului, dar nu le cere să-şi părăsească familiile.

Din ce cauză mulţi oameni din lumea de azi vor fi înşelaţi de sectele tot mai numeroase? 2Tesaloniceni 2,10-12.

BIBLIA SPUNE: ... şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi"

Trăim într-o epocă idolatră. Prin intermediul massmediei, mulţi din oamenii lipsiţi de dragoste şi acceptare se pot uşor lega de un orator, de un actor sau de un cântăreţ, ca să-l urmeze entuziast şi gata de orice sacrificiu.

S-a întâmplat ceva cu omul. Treptat, el s-a înstrăinat tot mai mult de reperele de bun simţ, zidite pe cunoştinţa simplă a adevărului lui Dumnezeu, izvorâtă din dragoste. Ignorând adevărul, omul a ajuns să găsească plăcere în nelegiuire.

Dumnezeu caută oameni care să fie sensibili la apelurile Duhului Sfant, care să asculte de vocea Sa şi să-L urmeze în ciuda obstacolelor, oameni care să nu fie devotaţi semenilor lor mai mult decât lui Dumnezeu. El caută oameni care să asculte de conştiinţa lor, indiferent de cât i-ar costa aceasta.

Cea mai mare nevoie a lumii este nevoia de oameni care să nu poată fi vânduţi sau cumpăraţi, oameni care să fie sinceri şi cinstiţi până în adâncul sufletului, oameni care să nu se teamă să spună păcatului pe nume, oameni cu conştiinţa curată , oameni care să stea de partea adevărului cu orice pret.