A doua venire a lui Hristos

Pretutindeni în lume există fiinţe care au nevoie disperată de un cuvânt de speranţă. Filozofiile omeneşti nu le pot ajuta. Planurile pentru instaurarea păcii eşuează.

Omenirea, cu visele ei spulberate, strigă disperată: „Mai e vreo speranţă?"

Slavă Domnului că Biblia aduce o solie de speranţă pentru acest timp de deznădejde! Creştinii care cred ce spune Biblia aşteaptă „fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.'' Tit 2,13.

Marea temă a Bibliei este aceea a revenirii Domnului Isus în această lume.

Această temă este menţionată de 250 de ori doar în Noul Testament.

1.         A promis Isus cu adevărat că Se va întoarce pe acest pământ?

BIBLIA SPUNE: „... Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine ... Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce ... Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine."Ioan 14,1-3.

2.        Au prezis profeţii Bibliei, de-a lungul secolelor, revenirea Domnului Hristos?

BIBLIA SPUNE: „Şi pentru ei a proorocit Enoh, ... când a zis: 'Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi\"Iuda 14; „Dumnezeul nostru vine şi nu tace." Psalmul 50,3.

3.        Va fi revenirea lui Isus un eveniment real, literal? Sau va însemna doar o venire spirituală în inima oamenilor?

BIBLIA SPUNE: „... pe când se uitau ei la El, S-a înălţat Ia cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer... iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: \.. Acest Isus ... va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer."Fapte 1,9-11.

Inălţarea lui Isus la cer a fost reală, literală. In consecinţă, revenirea Sa va fi un eveniment real + literal.

4.        Cu ce aseamănă Biblia revenirea lui Isus?

BIBLIA SPUNE: „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului... şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.!''Matei 24,27.30.

5.        Câţi Il vor vedea pe Isus, la revenirea Sa?

BIBLIA SPUNE: „Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi IL va vedea; şi cei ce L-au străpuns."Apocalipsa 1,7.

6.        Va fi revenirea Domnului Hristos secretă şi nesesizabilă?

BIBLIA SPUNE: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer."Tesaloniceni 4,16.

7.        Cum să procedăm când cineva ne spune că venirea lui Isus va fi tainică, ştiută doar de unii?

BIBLIA SPUNE: „Atunci dacă vâ va spune cineva: 'Iată, Hristosul este aici, sau acolo, să nu-1 credeţi... Deci, dacă vă vor zice: 'Iată-L în pustie', să nu vă duceţi acolo! 'Iată-L în odăiţe ascunse', să nu credeţi."Matei 24,23.26.

8.        Impreună cu Domnul Isus, cine va mai fi la revenirea Sa?

BIBLIA SPUNE: „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui."Matei 16,27.

9.        Care sunt cele două feluri în care vor reacţiona oamenii găsiţi în viaţă la revenirea lui Isus? Apocalipsa 6,14-16; Isaia 25,9.

BIBLIA SPUNE: „Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul... împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: 'Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce sade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului."Apocalipsa 6,14-16

„în ziua aceea, vor zice: 'Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui.Acesta este Domnul, în care ne încredeam; acum să ne veselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!"'Isaia 25,9.

10. Când este timpul potrivit ca să ne pregătim pentru revenirea Sa?

BIBLIA SPUNE: „Căci El zice: 'La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii."2 Corinteni6,2.