Cum sa gasim pacea sufleteasca?

 

Dacă ar inventa cineva o pastilă care să aducă pacea sufletească, curând el ar deveni multimiliardar, pentru că descoperirea sa ar răspunde uneia dintre cele mai profunde şi chinuitoare nevoi ale oamenilor.

O cauză majoră a creşterii consumului drogurilor în lume este căutarea frenetică a păcii interioare. Mulţi oameni sunt consumaţi de vinovăţie. Sentimentul nesiguranţei, al neacceptării, cât şi problemele emoţionale duc la naşterea „golului interior".

Bolile care îi lovesc pe oamenii de azi (ulcerul, atacul de cord şi depresiile nervoase) sunt boli produse inclusiv de starea sufletească, nu doar de regimul alimentar, stres si predispozitie genetica.

Biblia conţine singurul răspuns veritabil la întrebarea: „Cum să dobândesc adevărata pace sufletească?',

1. In ce stare se află omul înaintea lui Dumnezeu, ca urmare a păcatului? Romani 3,19.

BIBLIA SPUNE: „Ştim însă că tot ce spune  Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu."

2.        Care este pedeapsa pe care o merită omul pentru vinovăţia lui? Romani 6,23.

BIBLIA SPUNE: „Fiindcă plata păcatului este moartea."

3.        De ce tocmai moartea este pedeapsa firească a păcatului? Isaia 59,2.

BIBLIA SPUNE: „Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui..."

Dumnezeu este sursa vieţii, iar păcatul separă pe om de Dumnezeu. Păcatul ne lipseşte de singura sursă a vieţii. Mântuirea, dimpotrivă, este procesul de umplere a golului produs de păcat, prin restabilirea legăturii omului cu Dumnezeu.

Planul Iui Dumnezeu de salvare a omului din păcat :

4.        De ce a fost nevoie să vină Isus pe acest pământ şi să moară pentru păcatele mele? Evrei 2,9.14.

BIBLIA SPUNE: „Dar pe Acela..., adică pe Isus, îl vedem 'încununat cu slava şi cu cinste', din pricina morţii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi... pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul."

5. Ce fel de viaţă a trebuit să trăiască Isus, ca să oprească reacţia în lanţ a păcatului şi a morţii? Evrei 4,14-16.

BIBLIA SPUNE: „Astfel... avem un Mare Preot însemnat care... în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat."

6.        Cum poate viaţa perfectă a lui Hristos să înlocuiască viaţa mea murdară? Ce legătură este între moartea Sa şi moartea mea veşnică? Isaia 53,4-6.12.

BIBLIA SPUNE: „Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui... Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre... Prin rănile Lui suntem tămăduiţi... Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor,"

Potrivit Planului de mântuire, Isus a luat asupra Sa vinovăţia păcatelor noastre, ca să poată transfera neprihănirea Sa în dreptul nostru. Noi suntem împovăraţi cu păcate pentru care nu putem plăti. Dar Isus a plătit preţul enorm pentru aceasta, prin sângele Său. El a murit de moartea pe care noi o meritam, pentru ca, la rândul nostru, să putem trăi viaţa veşnică pe care o merita EL

7.        Cea mai importantă întrebare pusă vreodată de cineva a fost cea a unui temnicer păgân, care a trăit cu aproape 2000 de ani în urmă. Această întrebare ne-o putem pune şi noi. Fapte 16,30.

BIBLIA SPUNE: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?"

Planul de mântuire pregătit de Dumnezeu este simplu, atât de simplu încât să-l înţeleagă oricine. Cu toate acestea, în multe cazuri, oamenii l-au făcut atât de complicat, încât puţini îl mai înţeleg. Sunt patru paşi principali în acceptarea Domnului Hristos. Dacă nu ai urmat niciodată aceste etape, te invit să le parcurgi chiar acum.

Pasul 1 - Crede că Dumnezeu te iubeşte şi doreşte să te mântuiască, prin Isus Hristos. loan 3,16.

BIBLIA SPUNE: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în EI să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică."

Pasul 2 - Ingăduie-I Duhului Sfant să te conducă la pocăinţă. Pocăinţa este întoarcerea cu inima zdrobită de la păcatul care ne înstrăinează de Dumnezeu. Fapte 3,19.

BIBLIA SPUNE: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele."

Pasul 3 - Mărturiseşte-ţi păcatele şi recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că eşti păcătos şi că ai nevoie de Isus Hristos. 1 loan 1,9.

BIBLIA SPUNE: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele."

Pasul 4 - Primeşte-L pe Isus în inima ta chiar acum. Apoi, invită-L în viaţa ta, zilnic.  Apocalipsa 3,20.

BIBLIA SPUNE: „Iată, Eu stau la uşă şi bat Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el."