Misterele religiilor pagane - Ninus şi Semiramis

 

In Geneza 10:11, citim că Nimrod a zidit cetatea Ninive. Această mică informaţie din istorisirea biblica ne permite să-l identificam pe Nimrod cu regele Ninus din scrierile clasice.

Numele Ninive înseamnă in mod literal «Locuinţa lui Ninus». Istoricul Apollodor susţine explicit ca «Ninus este Nimrod». (Apollodori, Fragm. 68, in Muller, voi. i, p. 440) In scrierile antice ale lui Iustin şi Diodorus Siculus, Ninus este creditat cu puteri regeşti, simiare celor atribuite lui Nimrod în Scripturi. (Iustin. Hi st Rom. Schpt. voi. i, p. 615; Dbdorus, Bibliotheca, Ib.ii, p. 63)

Ninus era fiul şi de asemenea soţul (!)Semiramidei ! Potrivit lui Eusebius aceştia  au domnit ca rege şi regină in timpul lui Avraam, dar marele cronologist Clinton şi celebrul arheolog şi lingvist Layard atribuie amândoi o dată mai timpurie domniei lui Ninus şi Semiramis.

In una din faimoasele sculpturi ale Babilonului antic Ninus şi Semiramis sunt reprezentaţi ca angajaţi activ într-o urmărire la vînătoare. «Semiramis, purtătoarea tolbei cu săgeţi» fiind un însoţitor potrivit pentru «vînâtorul cel puternic înaintea Domnului». - Diodorus, lib. ii, p. 69 Semiramis a fost o femeie frumoasă, dar foarte depravată şi ei îi este atribuit mult din extravaganţa şi imoralitatea caracterului religiilor pâgîne.  Pina si in literatura,in Infernul, în Cîntul al 5-lea, Dante o prezintă pe Semiramis ca unul dintre condamnaţii în iad şi de asemenea îl menţionează pe Ninus în acelaşi context. Cu toate ca «viziunile» lui Dante au fost rodul propriei sale imaginaţii, totuşi, trimiţînd-o pe Semiramis în pedeapsa veşnica indică faima rea care i s-a păstrat de-a lungul timpului.

«Misterele» religiilor pagâne

«Misterele» caldeene pot fi urmărite încă din zilele Semiramidei. Se pare că apostazia soţului ei Ninus -Nimrod  a fost foarte manifestă şi a constat în esenţă în conducerea oamenilor în senzualitate, invâţindu-i ca pot sa se bucure de «plăcerile păcatului» fără frica vreunei pedepse din partea unui Dumnezeu Sfant.

In expediţiile lui vînâtoreşti Nimrod era însoţii de trupe de femei şi prin petreceri si orgii  el a intrat în graţiile lumii. După moartea lui Ninus sau Nimrod, Semiramis şi urmaşii ei au întemeiat «misterele» secrete.

Moartea lui Nimrod nu este consemnată în Scripturi, dar exista o veche tradiţie potrivit căreia sfîrşitul lui a fost violent. Deşi poate părea ciudat, multe dovezi (pe care le vom investiga în ceea ce urmează) atestă faptul că tocmai această moarte a lui Nimrod a constituit tema fundamentală a Misterelor.

Salverte ne informează că toţi cei care căutau iniţiere în aceste sisteme erau obligaţi să bea anumite băuturi specifice. Aceasta este, fără îndoială, originea aluziei lui leremia la potirul de aur care a îmbătat toate naţiunile, pentru că fiecare naţiune şi-a primit religia idolatră din Babilon.

In toate punctele esenţiale «misterele» diferitelor naţiuni erau aceleaşi, fiecare fiind croit după modelul naţiunii «Mamă», Babilon. Privitor la aceasta, Layard spune: „Despre marea vechime a acestui cult primitiv sunt dovezi numeroase că-şi are originea printre locuitorii cîmpieiAsiriei» şi în acest sens avem mărturia unanimă a istoriei sacre şi profane. El a obţinut epitetul perfect şi s-a crezut că este cel mai vechi sistem religios, precedîndu-l pe cel egiptean. Identitatea multor doctrine asiriene cu cele egiptene este amintită de Porfir şi Clemens. Birch afirmă, de asemenea: «Semnele Zodiacale... arată fără echivoc faptul că grecii au primit noţiunile şi aranjamentele zodiacale (şi, în consecinţă, mitologia lor, care era intreţesută în acestea) de la caldeeni. Identificarea lui Nimrod cu constelaţia Orion nu este un gînd de lepădat» - Layard, Nineveh and its Remains, voi. ii, pp. 439, 440.

Vedem, prin urmare, că Babilonul antic a fost un tip potrivit al uluitoarei «Taine a Fărădelegii» din veacul evanghelic, numită «Babilonul cel Mare». La fel cum marele sistem şi-a avut micile lui începuturi în zilele apostolilor, cum declară Pavel în 2 Tesaloniceni 2:7-'' Taina (misterul) fărădelegii» a şi început să lucreze '' şi după aceea a atins dimensiuni atît de mari încît a înşelat întreaga lume, tot aşa, Misterul tipic din Babilonul literal a avut, la fel, un mic început, apoi a crescut şi s-a extins şi mai tîrziu a devenit atât de universal încât «a înnebunit» toate popoarele, adică le-a lipsit de judecată. Numai cei care s-au închinat adevăratului Dumnezeu au avut spiritul minţii sănătoase.

Zeul egiptean Osiris a fost Nimrod

In Egipt, ''Mama-Imparateasa cerului ''era venerată sub numele Isis şi Fiul ca Osiris, dar si ca Horus. In ce-l priveşte pe Osiris, Bunsen arată că acesta era reprezentat în acelaşi timp ca Fiul şi Soţul mamei sale şi de fapt a purtat ca unul din titlurile sale de onoare numele «Soţul Mamei» (Bunsen, vol. i, p. 438, 439).( Imagini din Templul inchinat lui Osiris si Isis din Egipt:)AbyTempl

Aceasta ajută în a-l indentifica pe Osiris cu Ninus, cel care s-a căsătorit cu propria lui mamă. Există multe dovezi puternice că Osiris era Nimrod sau Ninus. In unele din imagini Osiris este reprezentat îmbrăcat în pielea unui leopard şi cum în fiecare religie este un principiu ca marele preot să poarte emblema zeului căru ia îi serveşte, marele preot egiptean purta piele de leopard cînd oficia în cele mai importante ocazii.

Acest articol vestimentar intenţiona să comemoreze un eveniment marcant legat de zeul Osiris, pentru că toată ciudata îmbrăcăminte şi învelitoare a capului zeilor şi a preoţilor păgîni erau semne sau simboluri intenţionînd să comunice un anumit înţeles celor educaţi să le înţeleagă - adică celor „iniţiaţi». Noi care suntem iniţiaţi în tainele  gloriosului Plan al Veacurilor (Marcu 4:11) avem o înţelegere a simbolisticii îmbrăcăminţii marilor preoţi evrei.

Numele Nimrod înseamnă în mod literal «îmblînzitor de leopard», derivat fiind din nimr. «leopard», şi rad «a îmblînzi».

In zilele din vechime era atribuită o mare semnificaţie numelor, lucru cunoscut cercetătorilor Bibliei. Prin urmare, numele lui Nimrod sugera că faima lui de vînâtor se datora în principal faptului de a fi descoperit arta dresării leopardului pentru a-l ajuta să vîneze celelalte animale sălbatice.

Cînd aflăm că Osiris şi preoţii lui sunt reprezentaţi înveşmîntaţi în piei de leopard, putem fi siguri că acestui costum îi era atribuit un înţeles adînc; credem că se intenţiona să se comunice iniţiaţilor înţelegerea faptului că zeul lor Osiris era în realitate Nimrod, renumitul «îmblînzitor al leopardului». Este binecunoscut faptul că Nimrod sau Ninus, devenind puternic, şi-a extins dominaţia cucerind Egiptul, pe lîngă alte ţări.

Plutarh spune că era o tradiţie printre egipteni ce susţinea că «Osiris era negru». (De Isid, et Os.. voi. ii, p. 359) Cum egiptenii erau oameni închişi la culoare ei înşişi, trebuie că pielea neagră a lui Osiris să fi fost mai închisă decît în mod obişnuit pentru a fi special menţionată.

In cartea sa Plates Belzoni redă un desen colorat al figurii recunoscute a lui Osiris, pe care l-a copiat din picturile în mărime naturală aflate pe pereţii unuia dintre mormintele regilor din Teba. (Plate V) Faţa şi mîinile acestei figuri sunt lignit negru.osiris 2

Wilkinson, de asemenea, în al şaselea volum, arată figura lui Osiris ca avînd trăsăturile unui negru; este fapt semnificativ că această figură neagră a lui Osiris este înveşmîntată în pielea unui leopard. Profesorul C. Piazzi Smyth atrage atenţia la trăsăturile negroide inconfundabile ale marelui Sfinx de lîngă piramidele din Gizeh, idol care se susţine a fi reprezentarea lui Horus, fiul lui Osiris şi Isis. Totuşi, Horus este doar o altă formă a lui Osiris.

Prin urmare, aceasta este o altă identificare a lui Osiris cu Nimrod, pentru că Nimrod era negru, fiind fiul lui Cuş, al cărui nume înseamnă «negru». Ham, de asemenea, era negru; el este tatăl tuturor raselor negre.

Etiopienii erau foarte negri şi acest popor descindea din Cuş. Eusebius spune: «Din Cuş se trag etiopienii». (Chronicon, voi. ii, p. 109)    Iosefus spune acelaşi lucru.

Foarte interesant,in originalul din Ieremia 13 :23 cuvîntul «etiopian» este «cuşit»- «Poate un cuşit sâ-şi schimbe pielea sau un leopard petele?».(traducerea Strong) o comparatie directa cu caracterul rau de razvratit a lui Nimrod, descendent din Cuş -Ham ..

Moartea lui Nimrod - tema fundamentala a religiilor pagane

Există cu mult mai multe dovezi pentru identificarea zeului egiptea n Osiris cu Nimrod babilonianul, dar cele deja menţionate vor fi suficiente pentru scopul nostru prezent, anume de a obţine informaţii privitoare la moartea lui Nimrod, pentru că povestea morţii lui Osiris este binecunoscută.

Osiris a avut parte de o moarte violentă şi moartea violentă a lui Osiris a fost tema centrală a întregii idolatrii a Egiptului. Dacă Osiris a fost Nimrod, aşa cum avem motive să credem, atunci moartea violentă a lui Osiris, pe care egiptenii o deplîngeau atît de patetic în sărbătorile lor anuale, a fost chiar moartea lui Nimrod. Citeste in continuare >